Selecteer een pagina

U heeft een Mediator nodig

Bij elk conflict of breuk tussen partijen
biedt Uw Mediator een snelle en adequate oplossing

Q

U ZOEKT EEN MEDIATOR
(klik hieronder)

U zoekt een Mediator. Er spelen veel emoties bij een conflict of breuk. Uw Mediator is onpartijdig en zorgt voor nodige rust.

_

U BENT MEDIATOR
(klik hieronder)

Uw Mediator is gecertificeerd, zorgt voor rust. In goed overleg worden afspraken vastgelegd in een convenant. Persoonlijke benadering.

=

U WILT INFORMATIE
(klik hieronder)

U wilt informatie voordat u in contact treedt met één van onze mediators. Kijk op onze contactpagina en stel uw vraag. Wij helpen graag.

Waarom gebruiken we het?

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw tekst, hier uw tekst” wat het tot min of meer leesbaar nederlands maakt.

 

Waar komt het vandaan?

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke literatuur de onverdachte bron ontdekt.

Het standaard stuk van Lorum Ipsum wat sinds de 16e eeuw wordt gebruikt is hieronder, voor wie er interesse in heeft, weergegeven. Secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” door Cicero zijn ook weergegeven in hun exacte originele vorm, vergezeld van engelse versies van de 1914 vertaling door H. Rackham.

 

Waar kan ik het vinden?

Er zijn vele variaties van passages van Lorem Ipsum beschikbaar maar het merendeel heeft te lijden gehad van wijzigingen in een of andere vorm, door ingevoegde humor of willekeurig gekozen woorden die nog niet half geloofwaardig ogen. Als u een passage uit Lorum Ipsum gaat gebruiken dient u zich ervan te verzekeren dat er niets beschamends midden in de tekst verborgen zit. Alle Lorum Ipsum generators op Internet hebben de eigenschap voorgedefinieerde stukken te herhalen waar nodig

=

MEDIATOR

Zoek uw mediator

k

LOCATIE

Waar woont u?

h

CONTACT

Stel een vraag

CONVENANT

Afspraken maken

RECHTBANK

Convenant deponeren